ProjektMiszewko

Nieruchomość jest na etapie przygotowania inwestycji tj. pozyskiwania zgód i pozwoleń administracyjnych.
lokalizacja Miszewko
powierzchnia obiekt w realizacji
typ Small Business Unit